• The Men Who Built America (Nhưng người đàn ông đã xây dựng nước Mỹ) là một loạt phim tài liệu ngắn tập trung nói về Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J. P. Morgan và Henry Ford - 5 nhà đại tư bản nổi tiếng nhất thế giới, 5 “ông trùm” của thế kỷ 19.

      lượt xem

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo