viettubenet@gmail.com
    My channel
    • Thời gian trôi qua từng giây trong cuộc sống của chúng ta theo những cách làm chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nhưng thời gian là gì? Đây là lần khám phá để tìm hiểu thời gian và vị trí chúng ta ở đó. Điều gì làm chúng ta có khái niệm về thời gian? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc theo dấu cuộc hành trình xuyên vũ trụ để tìm kiếm điểm khởi đầu và kết thúc của thời gian. Đây là cuộc hành trình khám phá những điều khác thường. Chúng ta càng hiểu nhiều về thời gian bao nhiêu thì càng phát hiện được rằng chính thời gian làm con người trở nên đặc biệt.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo