• Mối liên hệ cơ bản nhất của con người là mối liên hệ với thức ăn. Nhưng ngày nay, ở những quốc gia thịnh vượng người ta đang ăn quá nhiều thứ không thích hợp. Và cái giá mà chúng ta phải trả là một vòng eo quá khổ với sự phát triển nhanh chóng các chứng bệnh chết người, tim mạch, tiểu đường và ung thư. Chúng ta đã trở nên như thế nào trong hoàn cảnh này và chúng ta sửa chữa nó bằng cách nào? Mối quan hệ giữa thức ăn và cách nó ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta là một câu chuyện mà truyền hình khai thác thường xuyên bởi nó luôn hiện diện. Đây là câu chuyện về nỗ lực kiểm soát bản năng tự nhiên của con người thông qua việc công nghiệp hóa hàng loạt việc sản xuất thực phẩm trong cuộc tìm kiếm đủ cái để ăn của chúng ta. Đây cũng là câu chuyện về việc sự thay đổi lớn lao trong chế độ ăn hằng ngày của chúng ta đã ảnh hưởng như thế nào lên sức khỏe của mỗi người và của tất cả chúng ta.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo