• Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Ngô Ngạn Tổ, ... Nội dung chính: Tiếp nối thành công của phần 1 nhưng phần hai trọng tâm nói về đề tài chứng khoán xoay quanh ba người đàn ông, những mối quan hệ của họ từ một cuộc nghe trộm từ đó những bí mật dần hé lộ, và tại sao lại có cuộc nghe trộm đó và đằng sau nó là âm mưu gì, hay những bí mật gì lớn hơn.

      lượt xem

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo