• Đó là một đám mây sát thủ mà người dự báo thời tiết cũng không thể dự đoán được. Một cơn bão núi lửa có thể hạ một máy bay phản lực khổng lồ. Và bất kì ngày nào, ít nhất 20 núi lửa đang phun trào trên hành tinh Trái Đất và có thể biết 1 ngày tốt đẹp thành ngày tận thế. Trực tiếp từ lõi nóng chảy của hành tinh lên bầu trời ở trên. Thời tiết núi lửa sắp thay đổi dự báo của hành tinh.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo