• Theo kết quả những nghiên cứu gần đây về hiện tượng băng tan ở phía tây của Nam Cực, thì biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Trong khi đó, mảng băng khổng lồ ở phía đông Nam Cực trước đến nay vẫn được đánh giá là ổn định hơn do có nhiệt độ thấp hơn và độ cao lớn hơn. Thì nay cũng đang chịu tác động từ hiện tượng Trái Đất nóng lên. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu lượng băng của Nam Cực tan chảy hết có thể khiến mực nước biển dâng lên hàng chục mét. Và khi đó, con người sẽ phải vẽ lại các bản đồ các lục địa trên Trái Đất. Trong chương tình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về hiện tượng băng tan ở Nam Cực. Cũng như là điều kiện khí hẩu ở khu vực này trong nhiều năm qua.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo