• Chúng chính là nhịp tim của đại dương nhưng vẫn có một bí mật. Một số có thể nổi giận. Chúng được gọi là thủy triều. Nó được tạo ra bởi sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. Nghiêm trọng hơn bởi thời tiết và đất đại. Và đủ quyền lực để kích hoạt một số sức mạnh của hành tinh.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo