• Ở miền viễn tây Trung Quốc, có những người đàn ông liều mình vì truyền thống. Họ dấn thân vào những nơi xa xôi, hiểm trở để theo đuổi một đam mê đã có ở đây 1500 năm trước. Họ là thợ săn đại bàng.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo