• Bất cứ ai say mê thế giới tự nhiên chắc chắn đề tự hỏi : Tại sao một số động vật lại có bộ phận giác quan trông kỳ lạ đến thế?" Voi có đôi tai khổng lồ. Cặp ăng ten của bướm nhìn gần giống như những chiếc lông. Rắn với chiếc lưỡi chẻ. Và còn những đặc điểm ít rõ ràng hơn. Chẳng hạn như các tế bào giác quan trên da cá sấu thì sao? Chắc chắn những dấu vết tiến hóa này không phải để trang trí. Thực tế, kích thước, hình dạng, vị trí của các bộ phận giác quan này đều có mục đích và cũng như chúng ta các loài vật dựa trên các giác quan để giao tiếp với nhau, để tìm đường, để giữ an toàn và quan trọng nhất là để tìm thức ăn. Khi các bạn nhận ra một số giác quan của động vật vượt trội như thế nào so với giác quan của loài người thì các bạn có thể thắc mắc: Làm thế nào chúng ta vẫn duy trì ở vị trí đầu bảng trong chuỗi thức ăn? Siêu giác quan động vật, các bạn sẽ không tin nổi vào khả năng của chúng.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo