• Nó gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô là mỹ. Giờ đây các nhà khoa học đang ở tâm bão, ráo riết tìm hiểu nguyên nhân của các siêu bão này. Và cùng xem chúng sắp kết thúc hay chưa? Và còn nhiều cơn bão khác. Nó đã ở phía chân trời.

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo