• Trong hành trình khám phá vũ trụ. Kính viễn vọng không gian hubble là người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong lịch sử, chưa có thiết bị khoa học nào giúp loài người nhìn xa đến vậy. Bay lơ lửng ngoài khí quyển Trái Đất, Hubble thấy những thứ ta không thể thấy. Dùng màu sắc sống động thay cho dữ liệu khoa học, Hubble vẽ nên nhiều bức tranh chi tiết đến không ngờ. Chúng là cầu nối nghệ thuật với khoa học , một sợi dây liên kết giữa sức mạnh tự nhiên với ý chí con người . Giống điểm ảo trong vẽ phối cảnh, lõi của những thiên hà hàng xóm thu hút mắt ta, tạo cảm giác như ta đang nhìn sâu vào tâm ánh sáng. Nhưng ảo ảnh ấy ẩn chứa một sự thật .

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo